EIMT - EVROPSKÝ INSTITUT MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ - EUROPEAN INSTITUTE OF MODERN TECHNOLOGY

EVROPSKÝ INSTITUT MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

Translation

    

Význam slovník

UDDG - Ultra Diamont Disperse Grafite - detonační nanodiamant obalený slupkou grafitu a amorfního uhlíku.


UDD - Ultra Diamont Disperze - čistý detonační nanodiamant, bez slupky grafitu a amorfního uhlíku.


Galvanizace - Galvanické pokovování je pokovovací proces, který se užívá především pro vytvoření vrstvy s požadovanými vlastnosti (např. odolnosti vůči otěru a obrusu, proti korozi, pro kluzkost, estetické vlastnosti apod.) na povrchu, který tyto vlastnosti postrádá. 


Karbid boru nebo také karbid čtyřboru (B4C) je černá velmi tvrdá a chemicky velmi odolná látka. Vyrábí se zahříváním boru nebo oxidu boritého s uhlím v elektrické peci.


VP Select s.r.o.

  • Řešení a aplikace v oblasti galvanizace s nanodiamanty.

  • Prodej suspenzí s UDD nanodiamanty.
  • Výroba a prodej vysokotvrdostních polotovarů z karbidu boru.

 

Moderní technologie chápeme jako soubor

 vědecko-technických a přírodních objevů,

 vynálezů včetně nových vědomostí, které mají pro

 společnost určitý význam a jsou (nebo budou)

 aplikovány do praxe.

Moderní technologie jako prostředek mezinárodního rozvoje

  • Energetika - Obnovitelné zdroje - Energie z recyklovaných zdrojů - Nové zdroje energie 
  • Problematika zemědělství - Přírodní zdroje v zemědělství 
  • Voda - Úprava, čištění - Recyklace
  • Přírodní suroviny - Přírodní produkty - Podpora zdravého života
  • Technologie obecně - Usnadnění  aplikací v praxi